Workshop “Energietransitie, de nieuwe realiteit” bent u er ook bij?

Tweede uit de serie “Juridische Workshops”

De energietransitie, o.a. ingegeven door de klimaatdoelstellingen van Parijs en de bewustwording van de consument, zorgt voor een nieuwe realiteit waar overheden, bedrijfsleven en de samenleving volop mee te maken hebben.

De gehele duurzaamheidssector is aan verandering onderhevig: nieuwe/bestaande partijen en technologieën doen hun intrede en er gelden gewijzigde, nieuwe spelregels. Opdrachtgevers bereiden zich voor op een transitie van bezit naar gebruik en hebben te maken met andere financieringsmodellen en meerjarige opgaves.

Mede vanuit een verantwoordelijk rol in de realisatie van het energieakkoord geldt voor u als maatschappelijk vastgoed organisatie dat u de komende jaren versneld uw bestaande voorraad moet verduurzamen. Ondanks het feit dat u steeds minder financiële middelen en fte’s tot uw beschikking heeft wordt u toch geacht complexe opgaven in goede banen te leiden. Maar hoe en waar te beginnen? Wat zijn de technische mogelijkheden? En welke juridische haken en ogen zijn er?

Om in te springen op deze nieuwe realiteit en u te helpen bij deze uitdaging organiseert IVVD, wederom in samenwerking met Boot advocaten, op Nyenrode Business Universiteit de juridische workshop “Energietransitie, de nieuwe realiteit”.

Onderwerpen:

 • Update bestaande verplichtingen onder meer op basis van Wet Milieubeheer, Bouwbesluit en Europese richtlijnen

 • Juridische sancties

 • Hoe borg ik mijn ambities op het gebied van circulariteit, duurzame energie en of gezondheid in mijn contracten

 • Welke aanbestedingstechnieken kan ik hanteren om een partner te selecteren en te contracteren met uitgangspunten als innovatie, flexibiliteit én langdurige samenwerking

 • Functioneel uitvragen op basis van Kern Prestatie Indicatoren

  • Welke (selectie- of gunnings) criteria kan ik stellen op het gebied van circulaire bouw, gronduitgifte c.q. gebiedsontwikkeling en hoe voorkom ik stapeling die tegenstrijdig zijn met mijn doelstellingen

 • Nieuwe ontwikkelingen, labels en vrijwillige certificeringen

  • Zin en onzin

  • Van label C naar label B

  • Beng, Gasloos, Nul op de meter, CO2 reductie, Leed, Breeam, GPR of Well?

  • Best practices

 • Comfort en gezondheid

 • Trend: Meten = Weten. Maar dan? Wat doen we met de output en hoe implementeren we deze?

 • Regelgeving en nieuwe technieken omtrent Meten = Weten – Comfortmeting

  • Mogelijkheden en verhoogde kwaliteit en waarde van het maatschappelijk vastgoed voor eigenaar en eindgebruiker

Doel:

Na afloop bent u in staat om een duidelijke strategie en een concreet plan van aanpak te formuleren om uw bestaande vastgoedportefeuille te verduurzamen. U kent de juridische haken en ogen en de noodzakelijke technische mogelijkheden.

Schrijf u hier in!

Meer projecten

Door de coronacrisis ligt de gezondheid binnen gebouwen onder een vergrootglas, maar de vastgoedcategorie onderwijs is misschien wel de grootste opgave.

Geluidsgordijnen, biodynamische verlichting en een waterwand, is het kantoor van HumanTotalCare de gezondste van Nederland?

“Gezonde en groene gebouwen gaan absoluut hand in hand.”

Persbericht| Progam Vastgoed B.V. verhuurt zichtlocatie aan Rijksweg A16

Bouw van de 24 bedrijfsunits te Numansdorp is gestart.

De nieuwbouw in Dordrecht reeds verhuurd