Workshop “Energietransitie, de nieuwe realiteit” bent u er ook bij?

Tweede uit de serie “Juridische Workshops” De energietransitie, o.a. ingegeven door de klimaatdoelstellingen van Parijs en de bewustwording van de consument, zorgt voor een nieuwe realiteit waar overheden, bedrijfsleven en de samenleving volop mee te maken hebben. De gehele duurzaamheidssector is aan verandering onderhevig: nieuwe/bestaande partijen en technologieën doen hun intrede en er gelden gewijzigde, […]